Podział nieruchomości quoad usum

Umowa o podział nieruchomości do korzystania (quoad usum) określa sposób korzystania z nieruchomości.

Ustawa nie wymaga sporządzenia tej umowy w formie aktu notarialnego. Niekiedy jednak sporządzenie umowy o podział nieruchomości do korzystania w formie aktu notarialnego ze względu na okoliczności faktyczne i prawne może być przydatne.

Umowa ta  ma charakter obligacyjny (tak trafnie wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi, sygn. III Ca 110/14). W literaturze można też spotkać pogląd przeciwny (moim zdaniem nietrafny). W tym kontekście można zwrócić uwagę na orzecznictwo dotyczące skuteczności wyłącznie między stronami umowy, umowy o podział do korzystania zawieranej przez pierwszego nabywcę lokalu z deweloperem.

W związku z obligacyjnym charakterem czynności omawianego podziału, ustawodawca nie wymaga również, aby ten podział był zgodny z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

 

Wpis ma charakter popularyzatorski i nie stanowi indywidualnej porady prawnej. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawnej w konkretnej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.