Listonosz nie zapuka z „poleconym” – zmiany w Prawie pocztowym

Na marginesie toczącej się dyskusji na temat doręczeń hybrydowych – możliwości skanowania przesyłek na wniosek i doręczania ich elektronicznie, przy okazji tego, że zbliża się długi weekend, chciałabym zwrócić uwagę na inną, mniej popularną, choć bardzo doniosłą zmianę Prawa pocztowego.

Od 18 kwietnia 2020 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r., o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z art. 37 ust. 4a Prawa pocztowego, w stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną może być doręczona w sposób poprzez wrzucenie jej do skrzynki pocztowej.

Nie dotyczy to przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez:

1) Sądy i Trybunały;

2) prokuraturę i inne organy ścigania;

3) komornika sądowego.

Oznacza to, że Ci, którzy dotąd nie przejmowali się zanadto zawartością skrzynki pocztowej, teraz powinni ją sprawdzać co kilka (2-3) dni. Chwila doręczenia przesyłki poleconej wyznacza bowiem początek terminów istotnych z uwagi na ochronę interesów adresata korespondencji.

Zatem trzeba koniecznie sprawdzić zawartość skrzynki pocztowej, zanim oddamy się wypoczynkowi w czystej postaci. Znalezienie przesyłki poleconej po długim weekendzie, tj. 4 maja 2020 r., skraca bowiem termin odpowiedzi na otrzymaną korespondencję.

Wpis ma charakter popularyzatorski. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych we wpisie w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawnej w indywidualnej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Pożyczki dla przedsiębiorców od samorządu i BGK

W związku z sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią, dla przedsiębiorców i firm z naszego regionu uruchomiona została strona internetowa pod adresem:

pomocdlafirm.pomorskie.eu

Na stronie tej dostępne są informacje, jak skorzystać ze wparcia oferowanego przez Pomorski Fundusz Pożyczkowy oraz Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Warto też zapoznać się z ofertą pożyczkową BGK we współpracy z Polską Fundacją Przedsiębiorczości.

Moja Kancelaria służy pomocą w razie wątpliwości natury prawnej związanych z przygotowaniem dokumentacji.

MIKROPOŻYCZKA 5000 zł

JAKA POMOC PRZYSŁUGUJE: jednorazowa pożyczka ze środków Funduszu Pracy

KWOTA POŻYCZKI: do 5000 zł

OPROCENTOWANIE: stałe, które wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski

OKRES SPŁATY: nie dłużej niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia.

NA CZYM POLEGA PREFERENCJA: umorzenie i brak konieczności zwrotu pożyczki, o ile pożyczkobiorca spełni warunki, czyli będzie prowadził działalność przez okres 3 miesięcy.

KTO KORZYSTA? mikroprzdsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 roku.

KTO TO JEST MIKROPRZEDSIĘBIORCA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców:

Mikroprzedsiębiorca jest to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro (…).

PROCEDURA:

Aby uzyskać takie świadczenie, należy złożyć wniosek o pożyczkę do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Za złożenie fałszywego oświadczenia grozi odpowiedzialność karna.

Wpis ma charakter popularyzatorski. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych we wpisie w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawnej w indywidualnej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Tarcza antykryzysowa

W związku ze szczególną sytuacją spowodowaną zagrożeniem koronawirusem Kancelaria włączyła się w akcję informacyjną dotyczącą zmian w prawie zawierających ułatwienia dla przedsiębiorców, w tym ulgi podatkowe i ZUS, a także możliwość uzyskania pożyczek. Możliwe jest uzyskanie konsultacji telefonicznej lub pomoc przy wypełnianiu dokumentów.

Jeśli doceniają Państwo pracę, którą wykonuję pro bono, proszę o likowanie strony internetowej Kancelarii.