Czyn niedozwolony podniesienia poziomu gruntu działki – ryzyko dla nabywcy gruntu?

Nabywcy nieruchomości inwestują na ten cel znaczne kwoty, często dorobek własnego życia. Nie tylko umowa sprzedaży może kryć w sobie niespodzianki o nieprzyjemnych skutkach. Przed nabyciem sprawdzenia wymaga również stan nieruchomości, a w szczególności, czy nie doszło na niej do samowoli budowlanej. W potocznym rozumieniu samowola to wybudowanie budynku lub obiektu, np. szopy na narzędzia lub na opał bez zgłoszenia albo sprzecznie z planem zagospodarowania przestrzennego.
Tymczasem do samowoli dochodzi również, gdy obiekt budowlany jest użytkowany sprzecznie z przeznaczeniem. Skutkiem samowoli budowlanej poprzedniego właściciela jest to, że nabywca nieruchomości, na której doszło do samowoli budowlanej może zostać narażony na konieczność legalizacji samowoli budowlanej oraz uiszczenia opłaty legalizacyjnej, która może wynieść nawet kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych.
Podobne skutki do samowoli budowlanej wywołuje podwyższenie gruntu powyżej norm przewidzianych w rozporządzeniu przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej (około 20cm).
Przyjęcie na grunt odpadów niezgodnie z przepisami, np. w zbyt dużej ilości, wiąże się odpowiedzialnością za bezprawne składowanie i przetwarzanie odpadów. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o odpadach posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.
Dla przedsiębiorców przewidziano natomiast wymóg posiadania zezwolenia na zbieranie lub przetwarzania odpadów, ponieważ zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o odpadach nawieziona ziemia traktowana jest jako odpad.
Wpis ma charakter popularyzatorski i nie stanowi porady prawnej w konkretnej sprawie. W celu uzyskania indywidualnej porady prawnej, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.