Egzekucja zobowiązania – za późno na pomoc doradcy podatkowego?

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy zwrócenie się o pomoc prawną do doradcy podatkowego, radcy prawnego lub adwokata, który specjalizuje się w podatkach, jest zasadne, gdy organ podatkowy w związku ze zbliżającym się terminem przedawnienia zobowiązania podatkowego dokonuje czynności zajęcia składników majątku.

Oczywiście im wcześniej, tym lepiej. Sprawy, które toczą się od dłuższego czasu, dają mniej możliwości do działania. Nie da się z góry zagwarantować, że analiza często dużej ilości dokumentów przyniesie skutek korzystny dla podatnika.

Nie oznacza to jednak, że w sprawie, która mogłaby się przedawnić profesjonalny pełnomocnik nie może nic zrobić. Może on bowiem zweryfikować, czy działania organów podatkowych były proceduralnie i merytorycznie poprawne. Od tego zależy skuteczność zajęcia oraz przerwania terminu przedawnienia. Ponadto profesjonalista będzie pomocny w kwestii ulg podatkowych (rat), pomocy w sprawie karnoskarbowej oraz złożeniu środków zaskarżenia.

Wpis ma charakter popularyzatorski. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych we wpisie w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawnej w indywidualnej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Przedawnienie zobowiązania podatkowego podczas pandemii

Zbliża się koniec roku a wraz z nim upływ terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym za 2014 rok oraz w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do listopada 2015 r. W związku z tym odnotować można wzmożoną aktywność organów podatkowych, nakierowaną na przerwanie lub zawieszenie terminu przedawnienia oraz zakończenie postępowania wymiarowego za wymienione okresy.

Co zmieniło się w tym roku w odniesieniu do lat poprzednich? Z pewnością zmiana polega na tym, że poszukiwanie odpowiedzi na pytania proceduralne oraz z zakresu prawa materialnego musi być poprzedzone analizą regulacji poszczególnych „tarcz antykryzysowych”.

Zgodnie z art. 15zzr ust. 1 pkt 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Okresu zawieszenia biegu terminu przedawnienia nie wlicza się zatem do łącznego okresu przedawnienia. Cytowany przepis został już (tzn. z dniem 16 maja 2020 r.) uchylony poprzez art. 46 p. 2 ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tarcza antykryzysowa 3.0). Wątpliwości pozostały. Przepis nie rozstrzygał wyraźnie, czy terminy, których dotyczył obejmowały również przedawnienie zobowiązań podatkowych. W zależności od tego, jaką odpowiedź przyjmie organ podatkowy, termin przedawnienia zobowiązania podatkowego może wydłużyć się o 70 dni.

Jeśli zbliża się upływ terminu przedawnienia Twojego zobowiązania podatkowego, a nie masz pewności, jak się zachować wobec szczególnie intensywnych działań organu pod koniec roku, skontaktuj się z doradcą podatkowym. Interesy organu podatkowego i podatnika są w tym przypadku sprzeczne. Zatem wyjaśnienia uzyskane od organu podatkowego mogą uwzględniać jedynie korzyść fiskalną dla budżetu Państwa.

Więcej informacji na temat zamrożenia w związku z COVID-19 terminów sądowych i procesowych znajdziecie w kursie nt. czasu i miejsca kontroli przestrzegania prawa podatkowego, który już wkrótce udostępnię na UDEMY.

Wpis ma charakter popularyzatorski. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych we wpisie w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawnej w indywidualnej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Sądy i organy odwoławcze często uchylają decyzje podatkowe

Jednym z elementów oceny sprawy powierzając ją zawodowemu prawnikowi jest ocena szans na wygraną lub ryzyka przegrania. Ryzyko to zależy m.in., od okoliczności faktycznych sprawy oraz środków dowodowych, którymi dysponuje klient. W sprawach podatkowych pojawia się jeszcze jeden element, mianowicie niejasność przepisów. Zatem spory z organami podatkowymi to w praktyce nie tylko spory co do przebiegu zdarzeń, ale też wynikające z tego, że organ podatkowy inaczej niż podatnik interpretuje przepisy podatkowe i określa to, co jest ich naruszeniem. Nie nazwałabym tego stanu korzystnym dla podatników. Element niepewności prawa ze względu na jego niedookreśloność wpływa jednak na to, że wiele rozstrzygnięć w sprawach podatkowych jest uchylanych przez organy odwoławcze lub przez sądy administracyjne. Według danych NIK około połowa interpretacji podatkowych oraz jedna trzecia decyzji wymiarowych w sprawach podatkowych jest uchylana przez sądy, natomiast liczba decyzji uchylonych przez organ odwoławczy również dotychczas sięgała około jednej trzeciej (co w sumie daje około 5/9 uchylonych decyzji wymiarowych). Przy czym wskaźniki efektywności organu podatkowego pierwszej instancji ocenia się na podstawie ilości przypisanego podatku, natomiast organu odwoławczego, na podstawie ilości spraw wygranych przed sądem. Te założenia oraz wskaźniki warto mieć na uwadze podejmując decyzję dotyczącą złożenia środka zaskarżenia konkretnego rozstrzygnięcia. Ktoś może powiedzieć, że w związku z wprowadzeniem nowych jednolitych plików kontrolnych odsetek kontroli zakończonych wynikiem pozytywnym będzie większy, ponieważ zwiększyły się obowiązki informacyjne przedsiębiorców względem skarbówki. To prawda. Szybkie tempo prac legislacyjnych wpływa jednak niekorzystnie na jakość przepisów. Wykazanie nieprawidłowości w protokole kontroli nie zawsze oznacza, że sprawa jest przegrana. Oczywiście w wygraniu sprawy pomaga też wybór prawnika, który specjalizuje się w tematyce podatkowej.

Źródła:

file:///C:/Users/AGNIES~1/AppData/Local/Temp/kbf~p_14_016_201410151249191413377359~01.pdf

https://www.nik.gov.pl/plik/id,19747,vp,22361.pdf

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/finanse-publiczne/nik-o-wykonywaniu-wyrokow-przez-organy-podatkowe.html

 

Jeśli spodobał Ci się wpis, możesz go zalinkować. Wpis ma charakter popularyzatorski. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych we wpisie w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawnej w indywidualnej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.