Ulga „mały zus” („mała działalność gospodarcza”)

Dla kogo „mały zus”? Osoby fizyczne, które mogą skorzystać z opisywanej ulgi zus, to: 1/ przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG (także wspólnicy spółki cywilnej), 2/ którzy osiągnęli przychody z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy nie przekraczając progu uprawniającego do korzystania z ulgi (zobacz dalej limit przychodów), 3/ nie spełniają przesłanek Więcej…

24 miesiące preferencyjnych składek ZUS dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej

Po wykorzystaniu przez 6 miesięcy ulgi na start albo jeśli przedsiębiorca zrezygnuje z tej ulgi, przysługują mu 24 miesiące preferencyjnych składek ZUS obliczanych od podstawy, która nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 615 zł w 2019 r. (zobacz: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 Więcej…