O mnie

Mecenas Agnieszka Zając jest radcą prawnym i doradcą podatkowym.
Tytuł magistra prawa uzyskała na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu specjalizując się w prawie cywilnym i handlowym. Mec. Agnieszka Zając ukończyła również studia podyplomowe z rachunkowości i auditingu, a także podatków i skarbowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W 2017 r. Mec. Agnieszka Zając obroniła pracę doktorską z zakresu umów prawa cywilnego. Właścicielka kancelarii jest również certyfikowanym mediatorem, co pozwala jej na profesjonalną pomoc klientom w zakresie negocjacji oraz pozasądowego rozwiązywania sporów.

Mec. Agnieszka Zając łączy rozwijanie zainteresowań naukowych z praktyką, w ramach której przepracowała ponad 10.000 godzin w sprawach podatkowych oraz drugie tyle w sprawach cywilnych, m.in. reprezentując Strony w licznych postępowaniach. Przykładowo Mec. Agnieszka Zając reprezentowała klientów przed Sądami Powszechnymi w sprawach o zapłatę z umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy sprzedaży, umowy dostawy, umowy najmu, umowy leasingu, umowy kredytu, jak też o zapłatę odszkodowania, pko osobom prywatnym, a także osobom korporacyjnym, w tym bankom, towarzystwom leasingowym oraz ubezpieczeniowym, funduszom sekurytyzacyjnym, czy podmiotom komunalnym. Mec. Agnieszka Zając prowadziła sprawy przed Sądami Powszechnymi o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego, uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, zwrot nienależnych świadczeń, naruszenie własności, podział majątku, sprawy spadkowe, czy rodzinne, jak: rozwody oraz opieka nad dziećmi; Mec. Agnieszka Zając występowała w postępowaniach przed KRS a także przed Sądem Administracyjnym, organami administracji, w tym przed starostami, burmistrzami, organami podatkowymi w postępowaniach podatkowych, jak również sporządzając i procedując wnioski o interpretacje podatkowe). Mec. Agnieszka Zając sporządzała także pisma procesowe, opinie (np. dot. odpowiedzialności z tytułu umowy o roboty budowlane oraz umowy deweloperskiej, czy zasiedzenia, eksmisji, skutków podatkowych czynności prawnych, w tym obrotu nieruchomościami, sprzedaży internetowej oraz wyboru formy organizacyjno-prawnej działalności i formy opodatkowania), pisma korporacyjne, umowy oraz udzielała porad prawnych osobom prywatnym lub podmiotom korporacyjnym w sprawach zarządu majątkiem oraz sporów.

Mec. Agnieszka Zając szeroką wiedzę ogólną i specjalistyczne doświadczenie zdobywała w ramach własnej działalności, a wcześniej przez ponad dziesięć lat w organach administracji publicznej (w tym Izbie Administracji Skarbowej, Krajowej Informacji Podatkowej, czy Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej), a także w kancelariach prawnych, Deloitte, Banku PKO S.A., czy biorąc udział w projektach o charakterze społecznym z zakresu nieodpłatnego poradnictwa oraz edukacji prawnej, jak na przykład prowadząc szkolenia, udzielając nieodpłatnych porad (w tym dla telewidzów telewizji regionalnej, przedsiębiorców, czy w ośrodku pomocy rodzinie), publikując artykuły naukowe w punktowanych czasopismach i komentarze eksperckie w prasie oraz na blogu.

Mec. Agnieszka Zając dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu oraz połączeniu kompetencji doradcy podatkowego i radcy prawnego daje klientom przewagę w sprawach majątkowych dotyczących zarówno zarządu majątkiem, jak i reprezentacji przed Sądami, czy organami administracji publicznej. Podwójna specjalizacja prawnika zmniejsza koszt usługi, bo do jej wykonania nie potrzebna jest współpraca dwóch, czy większej ilości osób, które specjalizują się w prawie prywatnym, bądź w prawie podatkowym, czy bilansowym. Dodatkowo korzystanie z usług radcy prawnego, który jest jednocześnie doradcą podatkowym, ogranicza ryzyko związane z niezrozumieniem, które może pojawić się w wieloosobowych zespołach specjalistów z jednej dziedziny.

Profesjonalizm, rzetelność, zaangażowanie i wykazanie się najwyższą etyką zawodową właścicielki Kancelarii prawnej dr Agnieszki Zając zostały docenione przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.