Dziedziczenie a bigamia

Kodeks cywilny nie przewiduje wprost możliwości podziału spadku między dwóch małżonków. Według ustawy w ramach dziedziczenia ustawowego udział spadkowy małżonka nie może być mniejszy niż 1/4.  Jeśli spadkodawca w chwili śmierci miał dwóch małżonków, zachodzi konieczność unieważnienia małżeństwa bigamicznego. Prawo polskie nie przewiduje bowiem nieważności małżeństw bigamicznych z mocy prawa. Mogą one zostać unieważnione z inicjatywy legitymowanych do tego podmiotów. Znacząco wydłuża to czas postępowania.

 

Wpis ma charakter popularyzatorski i nie stanowi indywidualnej porady prawnej. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści wpisu. W celu uzyskania pomocy prawnej proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Opodatkowanie wyprzedaży majątku osobistego

Opodatkowanie wyprzedaży majątku osobistego nie zostało wprost uregulowane w ustawach podatkowych. W obecnym stanie prawnym ocena tego typu czynności dokonywana jest przez pryzmat nieprecyzyjnych i niedoskonałych definicji działalności gospodarczej. Szczególne zdziwienie pytających budzi uznanie sprzedaży majątku osobistego przez organy podatkowe za opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Tymczasem przepisy dopuszczają możliwość uznania na podstawie okoliczności faktycznych tego typu sprzedaży za czynności niestanowiące działalności gospodarczej, z uwagi na niehandlowy sposób nabycia majątku (darowizna, spadek, dożywocie itd.). Jednakże w celu zwiększenia bezpieczeństwa poszczególnych sprzedaży warto wystąpić o indywidualną interpretację, zamiast spotkać się z domiarem i sankcjami podatkowymi. W tego typu sprawach w sytuacji spotkania się z niekorzystną interpretacją przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, pożądane byłoby skorzystanie z prawa wniesienia skargi do sądu.

 

Wpis ma charakter popularyzatorski i nie stanowi indywidualnej porady prawnej. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści wpisu. W celu uzyskania porady prawnej w konkretnej sprawie, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.