Nieważność umowy zawartej ze spółką bez zarządu

W obrocie gospodarczym często zdarza się, że klient zakupujący towar lub usługę prosi o fakturę, w której jako nabywca widnieje spółka kapitałowa, na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Tymczasem umowa, w której spółka jest reprezentowana przez osobę do tego nieuprawnioną (fałszywy organ) jest umową nieważną. Konwalidacja takiej czynności prawnej jest niemożliwa (tak wyrok Sądu Najwyższego z 31 stycznia 2001 r, sygn. III CKN 984/98 oraz wyrok SN z 12 grudnia 1996 r., sygn. I CKN 22/96).

Powoduje to, że wyegzekwowanie należności od spółki z tytułu takiej umowy może okazać się niemożliwe.

 

Wpis ma charakter popularyzatorski. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w konkretnej sprawie. W celu uzyskania indywidualnej porady prawnej proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Czy można wygrać sprawę o zapłatę na podstawie e-maili oraz smsów?

Odpowiedź na pytanie postawione w tytule wpisu brzmi: to zależy od okoliczności sprawy. Posiadanie dokumentów, które zostały własnoręcznie podpisane przez strony sporu często nie stanowi koniecznej przesłanki uzyskania rozstrzygnięcia w sprawie na korzyść strony dochodzącej swoich roszczeń. Wskazuję, że jako radca prawny reprezentujący klientów w postępowaniach sądowych mogę potwierdzić, że w praktyce istnieje możliwość uzyskania rozstrzygnięcia korzystnego dla powoda w oparciu głównie o e-maile i smsy (o ile nie istnieją okoliczności wykluczające takie orzeczenie) . W razie wątpliwości na tle konkretnego stanu faktycznego w celu uzyskania porady prawnej w indywidualnej sprawie, proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

Wpis ma charakter popularyzatorski i nie stanowi porady prawnej w konkretnej sprawie. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści wpisu.

 

 

Projekt ustawy o obronie ojczyzny

Dla zainteresowanych, w celu śledzenia prac legislacyjnych, zamieszczam link do projektu nowej ustawy o obronie ojczyzny.

 

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-obronie-ojczyzny4

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2052