W celu umożliwienia śledzenia prac legislacyjnych poniżej zamieszczam link do projektu ustawy zmieniającej:

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354503/katalog/12839209#12839209