Czy można wygrać sprawę o zapłatę na podstawie e-maili oraz smsów?

Odpowiedź na pytanie postawione w tytule wpisu brzmi: to zależy od okoliczności sprawy. Posiadanie dokumentów, które zostały własnoręcznie podpisane przez strony sporu często nie stanowi koniecznej przesłanki uzyskania rozstrzygnięcia w sprawie na korzyść strony dochodzącej swoich roszczeń. Wskazuję, że jako radca prawny reprezentujący klientów w postępowaniach sądowych mogę potwierdzić, że w praktyce istnieje możliwość uzyskania rozstrzygnięcia korzystnego dla powoda w oparciu głównie o e-maile i smsy (o ile nie istnieją okoliczności wykluczające takie orzeczenie) . W razie wątpliwości na tle konkretnego stanu faktycznego w celu uzyskania porady prawnej w indywidualnej sprawie, proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

Wpis ma charakter popularyzatorski i nie stanowi porady prawnej w konkretnej sprawie. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści wpisu.