Listonosz nie zapuka z „poleconym” – zmiany w Prawie pocztowym

Na marginesie toczącej się dyskusji na temat doręczeń hybrydowych – możliwości skanowania przesyłek na wniosek i doręczania ich elektronicznie, przy okazji tego, że zbliża się długi weekend, chciałabym zwrócić uwagę na inną, mniej popularną, choć bardzo doniosłą zmianę Prawa pocztowego.

Od 18 kwietnia 2020 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r., o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z art. 37 ust. 4a Prawa pocztowego, w stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną może być doręczona w sposób poprzez wrzucenie jej do skrzynki pocztowej.

Nie dotyczy to przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez:

1) Sądy i Trybunały;

2) prokuraturę i inne organy ścigania;

3) komornika sądowego.

Oznacza to, że Ci, którzy dotąd nie przejmowali się zanadto zawartością skrzynki pocztowej, teraz powinni ją sprawdzać co kilka (2-3) dni. Chwila doręczenia przesyłki poleconej wyznacza bowiem początek terminów istotnych z uwagi na ochronę interesów adresata korespondencji.

Zatem trzeba koniecznie sprawdzić zawartość skrzynki pocztowej, zanim oddamy się wypoczynkowi w czystej postaci. Znalezienie przesyłki poleconej po długim weekendzie, tj. 4 maja 2020 r., skraca bowiem termin odpowiedzi na otrzymaną korespondencję.

Wpis ma charakter popularyzatorski. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych we wpisie w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawnej w indywidualnej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.