Na co dofinansowanie z PARP do 80% do 31 października 2023 r.?

Polska Agencja Rozwoju podała do wiadomości publicznej specjalizacje, w których można uzyskać dofinansowanie na inwestycje. Dofinansowanie przyznawane jest na zasadach konkursu. Punktowane jest spełnienie szczegółowych wytycznych określonych przez PARP. Poniżej podaję ogłoszoną listę specjalizacji.   KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE   ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO KIS 1. ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO   BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I Więcej…