Opodatkowanie dochodów z pracy wykonywanej w Wielkiej Brytanii

Co do zasady, polski rezydent otrzymujący wynagrodzenie z tytułu wykonywania pracy w Wielkiej Brytanii zobowiązany jest do rozliczenia polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce (a płatnik odprowadza w Wielkiej Brytanii do brytyjskiego urzędu skarbowego zaliczki na podatek brytyjski od dochodów tego podatnika).

Dla opodatkowania dochodów zagranicznych w Polsce najczęściej decydujące znaczenie ma miejsce wykonywania pracy, a nie siedziba pracodawcy.

Od stycznia 2020 r. zmieniła się metoda unikania podwójnego opodatkowania dochodów uzyskiwanych z pracy wykonywanej w Wielkiej Brytanii. Rodzi to obowiązek składania PIT w Polsce, nawet w przypadku braku dochodów polskich do rozliczenia. Obecnie obowiązująca metoda polega na proporcjonalnym odliczeniu podatku zapłaconego w Wielkiej Brytanii od podatku należnego w Polsce.

Podatnicy mogą też skorzystać z ulgi abolicyjnej w większości przypadków ograniczonej limitem 1.360 zł (na 2021r.). Niektórzy pracownicy mogą skorzystać z ulgi bez limitu. Trzeba jednak pamiętać, że ulga ta abolicyjna jest tylko z nazwy i nie oznacza abolicji podatkowej, ale możliwość odliczeniu od podatku różnicy pomiędzy podatkiem obliczonym metodą proporcjonalną, a podatkiem, który byłby obliczony metodą wyłączenia z progresją.

 

Wpis ma charakter popularyzatorski i nie stanowi indywidualnej porady prawnej. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści wpisu. W celu uzyskania pomocy prawnej w konkretnej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.