Ceny usług prawniczych

Każdy, kto potrzebuje pomocy prawnej profesjonalnego prawnika, zadaje sobie pytanie, ile to będzie kosztowało?

Ceny usług prawnych ustalane są indywidualnie w zależności od specyfiki zlecenia, ryczałtowo za całość zlecenia, wg stawki godzinowej, wg stawki od strony dokumentu, wg stawki od rozprawy, czy jako premia za pozytywne dla klienta rozstrzygnięcie sprawy. Inaczej wyceniana jest stała współpraca, a inaczej jednorazowa, która wymaga poznania specyfiki sytuacji klienta i dodatkowych czynności wyjaśniających. Ponadto, zlecenia pilne wyceniane są wyżej niż te, które mogą być wykonane w dłuższym okresie czasu.

Przede wszystkim ceny usług prawniczych zależą od stopnia skomplikowania sprawy, nakładu pracy prawnika, ilości spotkań i dokumentów wymagających przygotowania, czy analizy, ilości rozpraw oraz dowodów, wartości sprawy.

Na cenę usług prawnych wpływa także podatek od towarów i usług, podatek dochodowy, ubezpieczenia oraz koszt świadczenia usługi, czy zmiana siły nabywczej pieniądza w czasie. Generalnie usługa nie może być świadczona poniżej kosztów jej wykonania.

Punktem odniesienia dla cen usług prawniczych są rozporządzenia w sprawie stawek minimalnych, które przewidują przykładowo dla spraw o wartości przedmiotu sporu honoraria w wysokości podanej w tabeli:

– od 10 000 zł do 50 000 zł 3 600 zł
– powyżej 50 000 zł do 200 000 zł 5 400 zł
– powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł 10 800 zł
– powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł 15 000 zł
– powyżej 5 000 000 zł 25 000 zł

W sprawach spornych, które rozstrzyga Sąd, co do zasady, stronie wygrywającej przysługuje zwrot kosztów od strony przeciwnej, w tym wynagrodzenia radcy prawnego do sześciokrotności stawki minimalnej.

W praktyce jednak Sądy zasądzają wynagrodzenie radcy prawnego wg stawki minimalnej, która może się różnić od kwoty rzeczywiście zapłaconej radcy prawnemu przez klienta.