Zwolnienie dywidendowe

Przychody z dywidend co do zasady są opodatkowane. Zwolnienie dotyczy tylko spółek, do których odnosi się ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatek od dywidendy jest wykazywany dla potrzeb podatkowych jako podatek od przychodów z zysków kapitałowych. Stawka tego podatku wynosi 19%.  Zwolnienie przysługuje w sytuacji, gdy:

  • dywidendę wypłaca spółka z siedzibą lub zarządem w Polsce;
  • dywidendę otrzymuje spółka:

podlegająca w państwie członkowskim UE (w tym w Polce) lub EOG opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich uzyskania;

posiadająca co do zasady przez co najmniej 2 lata nie mniej niż 10% udziałów w spółce wypłacającej dywidendę;

nie korzystająca ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

 

Wpis ma charakter popularyzatorski i nie stanowi porady prawnej w konkretnej sprawie. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści wpisu. W celu uzyskania indywidualnej pomocy prawnej proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.