Brak odliczenia składki zdrowotnej – podwójne opodatkowanie?

Wielu Polaków odczuło pogorszenie własnej sytuacji ekonomicznej w związku z wejściem w życie Polskiego Ładu. Wśród kontrowersyjnych zmian w prawie prymat wiedzie brak odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Zastrzeżenia budzi to, że składka ta naliczana jest od dochodu, który również podlega opodatkowaniu. Ten sam dochód jest zatem podstawą wyliczenia dwóch obciążeń. Mechanizm jest wadliwy i powoduje podwójne opodatkowanie dochodu. Jest to sprzeczne z zasadami konstytucyjnymi ochrony własności (ktoś jeszcze o takich zasadach pamięta?).

Przepisy te powinny być zmienione. Nawet bowiem wygranie sprawy przed trybunałem konstytucyjnym odnośnie do składek na ubezpieczenie zdrowotne nie gwarantuje, że ustawodawca nie wymyśli nowego mechanizmu oskładkowania, w którym podstawą będzie dochód po odliczeniu podatku lub podstawą opodatkowania będzie dochód po odliczeniu wszelkich składek przy jednoczesnym podwyższeniu stopy procentowej podatku lub składki.

Zachęcam jednak, zwłaszcza w sprawach o małe kwoty ZUS, do kontaktu z Kancelarią. „Precedensowe orzeczenia” w sprawach podatkowych oraz ZUS często zapadają w odniesieniu do niewielkich kwot, co wiąże się z mniejszym ryzykiem ekonomicznym dla strony zastępowanej.

 

Wpis ma charakter popularyzatorski i nie stanowi porady w konkretnej sprawie. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści wpisu. W celu uzyskania indywidualnej porady prawnej proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.