Projekt ustawy o obronie ojczyzny

Dla zainteresowanych, w celu śledzenia prac legislacyjnych, zamieszczam link do projektu nowej ustawy o obronie ojczyzny.

 

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-obronie-ojczyzny4

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2052