Podatek od umorzonego kredytu

Umorzenie kredytu walutowego wywołuje skutki podatkowe w postaci powstania przychodu podatkowego. W określonych przez Ministra Finansów sytuacjach zobowiązanie podatkowe z tego tytułu może wygasnąć w inny sposób niż poprzez zapłatę. Określając te sytuacje Minister Finansów odwołał się do przepisów o uldze mieszkaniowej, które od dawna rodziły trudności interpretacyjne zarówno po stronie organów podatkowych, jak i podatników. Podstawowa trudność polega na tym, że od podatnika wymaga się oświadczenia, o tym jakie skutki podatkowe wywołuje umorzenie kredytu. Odpowiedź na to pytanie wymaga wszechstronnej analizy przepisów, które w odniesieniu do konkretnych stanów faktycznych nie zawsze precyzyjnie normują zakres ulgi. W konsekwencji podatnicy w tego typu sprawach muszą występować o interpretacje podatkowe, chcąc uniknąć nieprawidłowej interpretacji przepisów.

 

 

Wpis ma charakter popularyzatorski i nie stanowi porady prawnej w konkretnej sprawie. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści wpisu. W celu uzyskania indywidualnej porady prawnej proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.