Sądy i organy odwoławcze często uchylają decyzje podatkowe

Jednym z elementów oceny sprawy powierzając ją zawodowemu prawnikowi jest ocena szans na wygraną lub ryzyka przegrania. Ryzyko to zależy m.in., od okoliczności faktycznych sprawy oraz środków dowodowych, którymi dysponuje klient. W sprawach podatkowych pojawia się jeszcze jeden element, mianowicie niejasność przepisów. Zatem spory z organami podatkowymi to w praktyce nie tylko spory co do przebiegu zdarzeń, ale też wynikające z tego, że organ podatkowy inaczej niż podatnik interpretuje przepisy podatkowe i określa to, co jest ich naruszeniem. Nie nazwałabym tego stanu korzystnym dla podatników. Element niepewności prawa ze względu na jego niedookreśloność wpływa jednak na to, że wiele rozstrzygnięć w sprawach podatkowych jest uchylanych przez organy odwoławcze lub przez sądy administracyjne. Według danych NIK około połowa interpretacji podatkowych oraz jedna trzecia decyzji wymiarowych w sprawach podatkowych jest uchylana przez sądy, natomiast liczba decyzji uchylonych przez organ odwoławczy również dotychczas sięgała około jednej trzeciej (co w sumie daje około 5/9 uchylonych decyzji wymiarowych). Przy czym wskaźniki efektywności organu podatkowego pierwszej instancji ocenia się na podstawie ilości przypisanego podatku, natomiast organu odwoławczego, na podstawie ilości spraw wygranych przed sądem. Te założenia oraz wskaźniki warto mieć na uwadze podejmując decyzję dotyczącą złożenia środka zaskarżenia konkretnego rozstrzygnięcia. Ktoś może powiedzieć, że w związku z wprowadzeniem nowych jednolitych plików kontrolnych odsetek kontroli zakończonych wynikiem pozytywnym będzie większy, ponieważ zwiększyły się obowiązki informacyjne przedsiębiorców względem skarbówki. To prawda. Szybkie tempo prac legislacyjnych wpływa jednak niekorzystnie na jakość przepisów. Wykazanie nieprawidłowości w protokole kontroli nie zawsze oznacza, że sprawa jest przegrana. Oczywiście w wygraniu sprawy pomaga też wybór prawnika, który specjalizuje się w tematyce podatkowej.

Źródła:

file:///C:/Users/AGNIES~1/AppData/Local/Temp/kbf~p_14_016_201410151249191413377359~01.pdf

https://www.nik.gov.pl/plik/id,19747,vp,22361.pdf

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/finanse-publiczne/nik-o-wykonywaniu-wyrokow-przez-organy-podatkowe.html

 

Jeśli spodobał Ci się wpis, możesz go zalinkować. Wpis ma charakter popularyzatorski. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych we wpisie w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawnej w indywidualnej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.