Prowadzenie spraw bez zlecenia

W praktyce życia codziennego często spotyka się sytuacje, gdy ktoś działa za inną osobę. Takie działanie może wiązać się na przykład z ponoszeniem za kogoś wydatku oraz późniejszym zwrotem zapłaconej kwoty przez rzeczywistego nabywcę. Opisane tutaj sytuacje w prawie określa się mianem prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia polega na tym, że ktoś zaciąga zobowiązanie w swoim imieniu, ale na rzecz innej osoby.

Dopiero potwierdzenie takiej czynności wobec osoby trzeciej przez rzeczywistego nabywcę w odpowiedni przewidziany prawem sposób (np. oświadczenie właściwie reprezentowanego zarządu spółki z o.o. w sprawach nie przekraczających zwykłego zarządu, a uchwała wspólników w sprawach, które zwykły zarząd przekraczają) powoduje, że ze skutkiem wstecznym mamy do czynienia ze stosunkiem zlecenia.

Prowadzący cudzą sprawę bez zlecenia ma obowiązek poinformowania osoby, którą chciałby reprezentować o tym fakcie.

Przysługuje mu również uprawnienie do uzyskania zwrotu poniesionych wydatków od osoby reprezentowanej, o ile te wydatki były uzasadnione.

Wpis ma charakter popularyzatorski. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych we wpisie w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawnej w indywidualnej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.