Kiedy powierzyć Sądowi rozstrzygnięcie o spadku?

Jeśli spadkobiercy nie są zgodni co do tego, jak podzielić majątek spadkowy, o dział spadku mogą się zwrócić do Sądu. Do Sądu należy wystąpić, gdy kwestie spadkowe budzą wątpliwości, np. ustalenie kręgu spadkobierców, nieważność testamentu itp. Wiele osób nie wie, że sprawę dotyczącą formalnego potwierdzenia nabycia spadku przez Sąd można połączyć z działem spadku (tak Sąd Najwyższy, postanowienie z 24.10.1995 r. II CRN 133/95). W jednym postępowaniu można też uregulować sprawy dziedziczenia piętrowego, po więcej niż jednym spadkodawcy. Łącznie z działem spadku można dochodzić też roszczeń związanych ze spadkiem,
np. związanych z pozbawieniem dostępu do spadku spadkobiercy.

Połączenie postępowań skraca czas wydania orzeczenia oraz ogranicza koszty postępowania. Przy czym dział spadku (i związane z nim zniesienie współwłasności) może nastąpić dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia o stwierdzeniu jego nabycia. Żądanie stwierdzenia nabycia spadku podlega rozstrzygnięciu w pierwszej kolejności – w postanowieniu częściowym – a następnie, w postanowieniu końcowym, żądanie działu oraz zniesienia współwłasności.

 

Wpis ma charakter popularyzatorski i nie stanowi indywidualnej porady prawnej. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści wpisu. W celu uzyskania pomocy prawnej w konkretnej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Jak nie odziedziczyć spadku?

Któż nie chciałby odziedziczyć sporej sumy po zamożnym krewnym? Jednakże spadek jest często raczej kosztownym kłopotem niż „zastrzykiem gotówki”. W ramach prowadzonej przeze mnie kancelarii prawnej trafiają do mnie często klienci, którzy są zainteresowani tym, aby nie dziedziczyć. Klientom z reguły zależy na czasie i pilnym podjęciu działań przeciwdziałających dziedziczeniu przez nich długów …  W tym miejscu jednak można sobie zasadnie postawić pytanie, czy za życia spadkodawcy można takie czynności podjąć i jakie będą ich skutki? Zainteresowanie klientów budzi w szczególności umowa o zrzeczenie się dziedziczenia.  Wymaga to komentarza. Spadkobierca, który zrzekł się dziedziczenia traktowany jest bowiem, jakby nie dożył śmierci spadkodawcy. Ktoś może zapytać: i co z tego? Przecież chodzi o to, by nie dziedziczyć. Jednakże osobie, która nie dożyła spadkobrania, nie przysługuje zachowek… Zatem jeśli spadkobierca nie chce odpowiadać za długi spadkodawcy, należałoby zastanowić się nad innymi możliwościami i wybrać optymalny, także pod względem wysokości opłat, wariant. Warto zwrócić uwagę, że czynności prawa spadkowego należy dokonywać w określonych terminach i dochowując wymogów formalnych przewidzianych w ustawie. Sprawia to, że pomoc profesjonalnego pełnomocnika może nie tylko usprawnić postępowanie, ale i mieć znaczenie decydujące o wyniku sprawy.

 

Wpis ma charakter popularyzatorski i nie stanowi porady prawnej w konkretnej sprawie. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści wpisu. W celu uzyskania indywidualnej porady prawnej proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.