Pożyczki dla przedsiębiorców od samorządu i BGK

W związku z sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią, dla przedsiębiorców i firm z naszego regionu uruchomiona została strona internetowa pod adresem:

pomocdlafirm.pomorskie.eu

Na stronie tej dostępne są informacje, jak skorzystać ze wparcia oferowanego przez Pomorski Fundusz Pożyczkowy oraz Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Warto też zapoznać się z ofertą pożyczkową BGK we współpracy z Polską Fundacją Przedsiębiorczości.

Moja Kancelaria służy pomocą w razie wątpliwości natury prawnej związanych z przygotowaniem dokumentacji.