Waloryzacja kosztów przy sprzedaży nieruchomości – oszczędności podatkowe

Wiele osób uważa, że samodzielnie potrafi rozliczyć podatek od sprzedaży nieruchomości. Osobom, które mają takie odczucie, chciałabym zadać pytanie, czy w swoim PIT-39 uwzględniły waloryzację kosztów nabycia nieruchomości?

Dlaczego warto o waloryzacji pamiętać i ile oszczędności może ona przynieść? Przykładowo, jeśli dochód ze sprzedaży nieruchomości wyniósł 100.000 zł, to podatek należny wyniesie 19.000 zł. Jeśli jednak uwzględnimy waloryzację w kwocie 10.000 zł, podatek wyniesie 17.000 zł. Oszczędność wynosi w tym przypadku 2.000 zł. Co ważne, skorzystanie z odliczenia nie wymaga żadnych dodatkowych czynności, które byłyby oceniane z punktu widzenia klauzuli unikania opodatkowania itp. Możliwość uwzględnienia waloryzacji wynika bowiem wprost z ustawy.

Waloryzacja jest możliwa od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie.

Oczywiście waloryzacja kosztów istotna jest wtedy, gdy nie możemy skorzystać ze zwolnienia podatkowego albo możemy z niego skorzystać tylko w ograniczonym zakresie.

Wpis ma charakter popularyzatorski. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych we wpisie w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawnej w indywidualnej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.