Bezpłatne szkolenie on – line

Chciałam zaprosić Was do udziału w szkoleniu na temat miejsca i czasu prowadzenia kontroli przestrzegania prawa podatkowego. Szkolenie to udostępniłam on – line za pomocą platformy UDEMY. W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną jest ono bezpłatne. Kurs zawiera informacje szczególnie wartościowe dla przedsiębiorców, księgowych oraz innych osób, które uczestniczą w kontroli. Tematyka nie należy do łatwych, ale wierzę, że zainteresowane osoby skorzystają z szansy na uzyskanie interesujących i wartościowych informacji w ramach kursu.

Szkolenie jest kolejnym modułem cyklu poświęconego kwestiom proceduralnym w sprawach podatkowych. W przygotowaniu wszczęcie, przebieg i zakończenie kontroli przestrzegania prawa podatkowego.

Pożyczki dla przedsiębiorców od samorządu i BGK

W związku z sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią, dla przedsiębiorców i firm z naszego regionu uruchomiona została strona internetowa pod adresem:

pomocdlafirm.pomorskie.eu

Na stronie tej dostępne są informacje, jak skorzystać ze wparcia oferowanego przez Pomorski Fundusz Pożyczkowy oraz Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Warto też zapoznać się z ofertą pożyczkową BGK we współpracy z Polską Fundacją Przedsiębiorczości.

Moja Kancelaria służy pomocą w razie wątpliwości natury prawnej związanych z przygotowaniem dokumentacji.