Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnośćią

Zmiany w prawie spółek i prawie podatkowym, związane z opodatkowaniem CIT spółki komandytowej oraz dematerializacją akcji, powodują, że część podmiotów chcąc uniknąć zwiększonych kosztów obsługi administracyjnej związanej z dodatkowymi obowiązkami, może podjąć decyzję o prowadzeniu działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wydaje się więc, że popularność tej formy prowadzenia działalności gospodarczej będzie rosnąć. W związku z tym, przydatnym będzie przypomnienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem takiej spółki.

Podstawową zaletą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to, że pozwala na ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki do majątku spółki i zasadniczo, poza nielicznymi wyjątkami, wyłączenie odpowiedzialności właścicieli – udziałowców.

W dalszej kolejności za zobowiązania spółki odpowiadają członkowie jej zarządu. Zakres tej odpowiedzialności jest bardzo szeroki i obejmuje, w szczególności odpowiedzialność cywilnoprawną, podatkową, czy nawet karną.

W podmiotach mniejszych lub średnich właścicielom często zależy na jak najszerszym wpływie na sprawy spółki. Dlatego wybierają oni połączenie statusu udziałowca i członka zarządu. Z samego faktu bycia udziałowcem nie wynika jednak ograniczenie odpowiedzialności do osób będących jednocześnie członkami zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wpis ma charakter popularyzatorski. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych we wpisie w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawnej w indywidualnej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.